Mener kommunen mangler vilje

Kommunen kunne hatt flere rusmisbrukere i arbeid på gården, dersom viljen var der, mener Torbjørn Fjermestad.