Vil ha tredobling av TTS-tilskudd

Ordfører Leif Johan Sevland ber i et brev Rogaland fylkeskommune om mer enn en tredobling av tilskuddet til transport av forflytningshemmede (TTS-ordningen).