• Morgan Fjelde har vore i Bymenigheten Sandnes sidan 2007

Dei får presten tilbake

Morgan Fjelde skal tilbake som prest i Frøyland og Orstad kyrkjelyd.