Ytterligere to uker varetekt

Den 44-årige lederen av helseartikkel-firmaet E. Grønhaug i Stavanger blir sittende i varetektsfengsel i ytterligere to uker. Hun er siktet for millionunderslag på trygderefusjon. Det er nå to uker siden kvinnen ble varetektsfengslet med brev— og besøksforbud etter at firmaets leder var anmeldt av Rikstrygdeverket.