Planlegger de neste 15 årene

Mandag skal politikerne diskutere hva som skal være kommunens visjon og hovedmål fram mot 2017. Ikke småtterier.