Muggsopp-skade til 3,7 millioner

Rehabilitering av mugg— soppskadde Rudlå barnehage vil koste 3,7 millioner kroner.