Aksjonistane må finna plass til mottak

Aksjonistane bør kunna komma fram med ei alternativ plassering av Sand mottakssenter, meiner ordførar Roar Obrestad (krf) i Suldal.