• Jærrådet har lagt et løp for kommunedebatt som Stavanger blir med på.Her fra møtet i Sandnes 23. mai. Nærmest fra venstre: Ane Mari Nese (ordfører i Klepp), Tor Eivind Moss (varaordfører i Gjesdal), Frode Fjeldsbø (ordfører i Gjesdal), Knut Underbakke (rådmann i Gjesdal), Torunn Austdal Rasmussen (varaordfører i Klepp), Ivar Undheim (rådmann i Klepp), Stanley Wirak (ordfører i Sandnes), Bodil Siversten (rådmann i Sandnes), Reinert Kverneland (ordfører i Time), Brit Nilsson Edland rådmann i Time), Tone Storesætre (sekretær), Petter Lorentz Stabel (varaordfører i Time), Mons Skrettingland (ordfører i Hå), Tore Sirnes (rådmann i Hå), Sveinung Lode (varaordfører i Hå). Egil Ø. Nærland

Nå setter de seg ned med Stavanger

Får du og jeg bedre helsetjenester, bedre skole, bedre eldreomsorg og større innflytelse hvis kommunene våre visker ut grenser? Fra nå må politikerne begrunne ja eller nei, men ingen tvinges sammen forsikrer ministeren.