• Sett fra Vaisenhusgaten i nordlig retning. Leiv Nes Arkitekter AS

Arbeidsplasser trumfer trehus

Stavangers trehussamling er satt under press. Bystyret prioriterer 230 arbeidsplasser.