Her er reglene for hester i trafikken

Ifølge norsk lov er hester kjøretøy, og skal dermed gå ute i veibanen, ikke på gang— og sykkelstier. Likevel finnes det ingen nedre aldersgrense for å ferdes med hest i trafikken.

Publisert: Publisert:

Trafikkreglene

Dette er tegnene ryttere gir til bilister og andre medtrafikanter.
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Det finnes ingen lovfestet aldersgrense for ferdsel med hest i trafikken. Likevel anbefales det at en er 15-16 år før en tar ut på tur i trafikken alene. I veibanen

Ryttere og kusker med hest skal følge reglene for kjørende trafikk, også når de leier hesten.

Det er altså ikke lovlig å bruke gangveg, fortau eller gangbane, sykkelvei eller sykkelbane dersom ikke annet er bestemt.

Les også

Solvik-Olsen vil treffe hestefolket

Gågater er ikke åpne for hestetrafikk.

Gi tegn (Trafikkreglene §14)

Rytter eller kusk skal gi tydelig tegn med armen, som en syklist, hvis en skal svinge, vende eller forflytte seg sidelengs.

Refleks og lys (Trafikkreglene § 15)

Rytter/kusk skal ha refleks under all ferdsel i mørket eller i usiktbart vær.

Refleksvest på rytter/kusk og refleksbånd helst på alle hestebein, gjerne også lys som lyser hvitt/gult forover og rødt bakover. Ekvipasjen skal være synlig forfra, bakfra og fra begge sider.

Trafikkregler for biler

Ellers skal ryttere og kusker følge vanlige vikepliktregler og skilt som er beregnet på biler.

Loven tar ikke hensyn til hva rytter / kusk eller hesten trenger for å ta seg fram i trafikken. De må ordne seg inn i de situasjoner de kommer opp i så godt de kan.

Friluftsloven

Loven gir rett til fri ferdsel på veier og stier med ride— eller kløvhest når en tar vanlige hensyn.

Det er ikke fri ferdsel gjennom gårdstun og dyrket mark.

Regler for vogner

Det har vært brukt lys på en del stasvogner gjennom tidene også her i landet, men lys er til nå ikke obligatorisk for kjøring med hest i mørket. Likevel gjelder det at en gjør det en kan for å være trygg i trafikken. Dersom det er aktuelt å montere lys på kjøretøyet skal det være hvite lys fremover, røde lys bakover og gule lys til siden, jevnfør trafikkreglene.

Dersom det ikke er lys på sleden eller vognen, skal det være reflekser montert på begge sider bak på kjøretøyet. Refleksene skal være formet som trekanter og ha den ene spissen rett opp. Det varsler saktegående kjøretøy.

Obligatorisk med bjelle

Bjelle på hesten er etter gammel skikk obligatorisk i tiden 14. oktober til 14. april, som er vinterhalvåret. Denne regelen er ikke trått ut av kraft, og den gjelder således ennå.

Dette bør bilistene huske

En vanlig ridehest veier rundt 500 kilo.

En hest som blir skremt, reagerer instinktivt med å flykte fra faren.

Hold god avstand. Hester kan plutselig svinge ut eller bevege seg sidelengs på en helt annen måte enn en bil.

Lær deg tegnene, så du kan se om rytter/kusk skal svinge, eller ber deg stoppe eller senke farten. Vær oppmerksom og følg signalene du får.

Dette bør rytterne huske

En bør ikke ut i trafikken alene før en er moden til det, helst 15-16 år gammel.

Rytteren må kjenne hesten og dens reaksjonsmønstre.

Hesten må være tilpasset rytter/kusk i størrelse, alder og temperament.

Alt utstyr skal være ettersett og vedlikeholdt.

Bruk ridehjelm.

Prøv å ikke splitte en gruppe hester for eksempel ved kryssing av vei. Hester er flokkdyr, og hvis de må vente, blir de ofte urolige eller vil kaste seg etter de andre.

Ri på rekke.

Organisert ridning bør ha en ansvarlig tet-rytter og en kø-rytter. Ingen skal ri foran eller bak disse.

Vær høflig og vis omtanke for andre. Gjør gående oppmerksom på at du er der, vær hyggelig og smilende og ri forbi i skritt.

Prøv å legge turen til tider med lite trafikk.

Hvis ulykken er ute

Alle har plikt til å stanse og hjelpe folk og dyr som er kommet til skade i trafikkuhell. Hvis dyr er skadet, er det viktig å ringe veterinær, og prøve å holde dyret i ro til veterinæren kommer.

Ikke ta unødige sjanser selv om du er hestevant. Tenk på din egen sikkerhet først.

Et uhell med hest kan føre til flere uhell dersom ikke hesten straks blir tatt hånd om. Skulle en hest komme seg løs og fare etter veien, kan det føre til mer alvorlige uhell enn det uhellet som førte til at hesten kom seg løs. Derfor blir det avgjørende for kusken, eller den som er i stand til det, å sikre hesten. Det må ha første prioritet. Kusken, eller en annen som er i stand til det, må så opptre som skadestedleder og sette i verk de tiltak som situasjonen krever.

Publisert: