• Rugeegg-eksporten fra Jæren vil i neste omgang resultere i 13,5 millioner konsumegg i Frankrike. Her far og datter Tone og Nils Steinsland i Steinsland & Co. Fredrik Refvem

Eggkrise i EU, får hjelp fra Jæren

– Ganske spesielt, klukker Nils Steinsland i Steinsland & Co i Time om eksport-fremstøt som vil dekke eggforbruket til rundt 55.000 franskmenn i et drøyt år.