Jeg kjente ikke Viksveen

Jeg var ikke føringsoffiser for «Lanze», og jeg har aldri kjent Stein Viksveen annet enn ved navn. Det sier pensjonert Stasi-oberstløytnant Heinz Becker til Aftenbladet.