Qvigstad: -Vil be om utsatt innsynsfrist

Overvåkingspolitiet (POT) ønsker fortsatt å holde sakens dokumenter hemmelige for spionsiktede Stein Viksveen. Retten har gitt POT frist til 10. februar med å gi Viksveen innsyn, men POT vil begjære denne fristen utsatt.