- Vanlig med kopier av beslaglagt materiell

Det er ikke uvanlig at norsk politi får kopier av bevis etter beslag gjort i andre land. Politiet kan dermed sette seg inn i bevismaterialet lenge før det foreligger noen formell godkjenning av en utlevering.