Har ikke råd til å miste turområde

Aksjonsgruppen for bevaring av Bogafjell sør ønsker verken masseuttak eller boligutbygging i området. De vil beholde området grønt.