Rugland kjøpte SE Labels

Ole Rugland har gjennom selskapet Skanem Industrier kjøpt opp SE Labels ASA. Skanem har nå 94 prosent av selskapet.