Ser for seg et stor-Rogaland

Fylkesordfører Roald Bergsaker frykter ikke for Rogaland fylkeskommunes framtid. Tvert om tror han at store deler av Sunnhordland vil bli innlemmet i et framtidig storfylke med Stavanger som hovedstad.