• Slik ønskes den nye utbyggingen rundt Jæren hotell, på den sentrale tomten ved siden av kirken, ved innkjøringen til Bryne sentrum. Trodahl arkitekter

Utsatte boliger i hotellets hage

Time sender ikke ut på høring detaljregulering for fire blokker i et tun med 32 store leiligheter i bakgården til Jæren hotell.