Bygdefolk reddet vedhogger

Folk fra hele bygda hjalp lørdag til med å få en vedhogger med brukket fot ned fra hogststedet i Dirdal.