Dømt for over 50 tagge-tilfeller

«Taggingen bærer preg av å være planlagt og har nærmest et element av organisert skadeverk», heter det i den ferske dommen.