Usikker framtid for smie

Etter langvarige forhandlinger med kommunen har smed Håkon Tjelta fått tilbud om å kjøpe smia si i Gamle Stavanger for 900.000 kroner. Med den prisen blir det ikke lett å drive som før, hevder Tjelta.