17-åring lurte banken

Time Sparebank har måttet innskjerperutinene sine etter at banken ble lurt trill rundt av en ungkleppsbu.