Helsebot å bruke skrotten

Minnene fra det fordums så hektiskemøllesenteret Foss-Eikeland ble så sterke for Arne A. Sandkleiva athan startet med å kile stein. Kom igjen og se om tre år, sierhan.