• Skal dei våga seg utpå Fv 44 her som gang- og sykkelvegen stoppar? Pål Christensen

- Denne sykkelvegen må stengjast!

— Å stå her opplevest endå farlegare enn å berre kjøra forbi. Denne gang- og sykkelvegen må stengjast til det er funne ei tryggare løysing, seier Hå-ordførar Mons Skrettingland.