• Dobbeltsporet må heilt hit til Stokkalandsmarkene, meiner Hå kommune og ordførar Mons Skrettingland. Pål Christensen

- Dobbeltsporet må lenger enn Nærbø

Hå har godt mot før dei legg planane sine 40 år fram i tid ut på offentleg ettersyn.