• Hovedredningssentralen skal undersøke et nødsignal fra en nødpeiler 10 - 15 nautiske mil vest for Sola.

Sea King sjekket nødsignal fra Nordsjøen

Hovedredningssentralen Sør sendte ut et Sea King-helikopter for å sjekke et nødsignal som ble plukket opp 10 — 15 nautiske mil vest for Sola.