Byens høyeste hus?

Eiendomsplan AS vil bygge høyt nedenfor utløpet av Hillevågs— tunnelen. Nærmest Teknisk Bureau rager en høyblokk på 23 etasjer.