Livssynsgruppene ble enige

17 tros— og livssynssamfunn i Stavanger skriver i disse dager under på en felles erklæring om etiske verdier. Dette er det mest omfattende samarbeidet i sitt slag i Norge.