Angell-Olsen utilgjengelig pressetalsmann

17.mai-komiteen behandlet i går kveld smuglersaken til lederen, Hans Petter Angell-Olsen. Medlemmene ble enige om at hovedpersonen selv skulle uttale seg, men han var utilgjengelig.