Tunnel-busser sikres mot brann

SOT sine busser som kjører gjennom Rennfast-tunnelene skal få Norges første helautomatiske brannsikringssystem.