Ny miljøkunnskap ut til skogbrukerne

Rogalandske skogeiere skal få ny kunnskap om hvordan aktivt skogbruk kan gjøres mer skånsomt mot artsmangfoldet.