Tomme stillinger øker fraværet

Vakansebudsjettering, det at stillinger blir stående ubesatt, er en av de viktigste årsakene til at syke— fraværet i kommunen nå er rekordhøyt.