Hinna-svingene trenger vern

HINNA: Støyskjerm og gang— og sykkelsti i Hinna-svingene må prioriteres så snart som mulig innen planperioden for Transportplan Nord-Jæren 2002-2007.