Eldre vil ikke ha kildesortering

Flere av beboerne i det to år gamle borettslaget ved Tjensvollsenteret, vil ha problemer med å kildesortere selv. Else Waldeland, Hilde Wathne og Marta Heggebø er blant dem som sukker med tanke på at de noe også skal sortere ut matavfallet.