• De ekstra pengene til tidlig innsats og tilpasset opplæring skal først og fremst gå til innkjøp av læremidler og kompetansetiltak. Elevene på bildet, Gunnar Olsen-Hagen, Elen Steffensen og Jacob Nordbø Middelthon, går i 1 A på Våland skole. FOTO: Jon Ingemundsen

Førjulspakke til Stavanger-skolene

Overraskelse: Skolene får mer penger til tidlig innsats, tilpasset opplæring og etterutdanning.