• Heidi H. Leite og Helen Asmellash trives i hverandres selskap på jobb til tross for kultur- og språkforskjeller. De enses om mye, blandt annet kvinnerettigheter og at innvandrere burde få flere jobbmuligheter. Kristian Jacobsen

Sloss for feminisme og innvandrere

— Hvis du ikke tar vare på mennesker kan det være det samme med resten.