• Posisjonspolitikerne Heidi Bjerga, SV, Sofie Margrethe Selvikvåg, Sp, og Annelin Tangen, Ap, vil sette i verk konkrete tiltak for å bedre trivselen i Sandnes-skolen. Tove M. E. Bjørnå

Klassens time skal gi bedre elevtrivsel

De kommende årene skal Sandnesskolen kutte 36 årsverk sammenlignet med 2014-nivået. Likevel mener tre kvinner fra posisjonspartiene de skal få på plass tiltak som bedrer elevenes trivsel og læring.