• På dette området vil Kenny Rettore (H) ha svømmehall, mens flertallet i bystyret syns det er best å legge en kirke på idrettens område. Google Maps

Kan Sandnes få svømmehall på Iglemyr

Høyres Kenny Rettore fikk ikke bystyrets flertall på lag da han foreslo å bygge svømmeanlegg og gjøre Iglemyr idrettspark til et komplett idrettsanlegg. Idrettsrådet reagerer skarpt på avslaget.