- Sterk kontrast til Nansen-året

Rogaland Venstre reagerer på utsendelsen av Kamuran Kaplan.