• Vannstanden i Frøylandsvatnet og elva her videre gjennom sentrum har liten innvirkning. For liten kapasitet i overvannsledninger er årsaken til at kjellere på Bryne fylles med vann under ekstremnedbør, viser analysen. Geir Sveen

Pengene fosser ut etter ekstremnedbør på Bryne

Rundt 70 kjellere og hus ble vannskadet da himmelens sluser åpnet seg over Bryne i august i fjor. Nå må kommunen i årevis bla opp for å sikre byen mot nytt ekstremnedbør.