• Mattilsynet kartlegger nå om antibiotikaresistente gule stafylokokker (MRSA) har fått innpass i flere enn de fire besetningene i Rogaland der bakteriene nå er påvist. Bakteriene er funnet i ytterligere 10 grisehus på Østlandet. Nå planlegges en utvidet prøvetaking og kontroll av MRSA i norsk svinehold. Åsmund Ådnøy

Utvidet jakt på resistente grisebakterier

Mattilsynet planlegger utvidet prøvetaking og overvåking av antibiotikaresistente bakterier (MRSA) i norsk svinehold.