Søker vitner i Tina-saken

Hva skjedde i Støperigaten i Stavanger 3.oktober i fjor? Politietvil ha flere vitner til en samtale som skal ha funnet sted i dennegaten ni dager etter at Tina Jørgensen forsvant.