Sterke beskyldninger i Viksveen-saken

Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad begår myndighetsmisbruk i Viksveen-saken, hevder Stein Viksveens advokat, Atle Helljesen. Qvigstad avviser påstanden som «det rene vås».