Styret stevnet i Rongen-saken

En gammel sak om en differanse i kassen på150.000 kroner er årsaken til at styret i Kunstforeningen vendtedaglig leder Joan Rongen ryggen, ifølge en stevning fra Rongensadvokat. Dette er en avledningsmanøver, mener styret.