Blindet 16-åring

BRYNE: På sin 20 årsdag ble brynemannen i Jæren herredsrett dømt til tre års ubetinget fengsel for flere tilfeller av uprovosert vold. Han må også betale erstatning og oppreisning på totalt 285.000 kroner til gutten som nå er varig blind på det venstre øyet.