• - Mange setter pris på vår tjeneste nettopp fordi det er frivillige som svarer. Kirkens SOS er medmennesker som bryr seg, sier daglig leder Signe Bøe Trodahl, som håper at fylkespolitikerne snur i støttesaken. Fredrik Refvem

Kirkens SOS kan miste hundretusener i støtte

— Underlig om ikke rike Rogaland har råd til å støtte arbeidet vårt, mener Signe Bøe Trodahl, som er daglig leder i Kirkens SOS i Rogaland.