Nye kommune-sjefer i Gjesdal er innstilt

Den nye organisasjonsmodellen i Gjesdal tar form. De nye sjefene er innstilt. Men det er dissens når det gjelder ny kultursjef.