Flyktninger raskere i arbeid

Sandnes er én av de ti kommunene i landetsom UDI i år har plukket ut til å delta i et introduksjons— programfor flyktninger. Målet er å få flyktningene raskere iarbeid.