Mot gamle høyder

Dette er flott. Sandnes sykehus begynner å minne om hva det en gang var. Jeg har alltid jobbet for at det skulle bestå, og nå ser det ut som om de endelig har forstått at det er bra, sier doktor Skeie. Eller Sverre Skeie, som er hans fulle navn.