Skål på gamlehjemmet

Kjerjaneset bo— og servicesenter går stadignye veier. Først var det høner i eldreomsorgen. Nå er det øl, vinog sprit.